Logik, rätt och moral. Filosofiska studier tillägnade Manfred Moritz på 60-årsdagen den 4 juni 1969. Red.: Sören Halldén ...

; Halldén, Sören
Lund, Studentlitteratur, 1969.

Location Call Number Status Consortium Loan
Catholic
WRLC Shared Collections Facility
B29 .L83 Off-site
Request
Other Authors Moritz, Manfred, 1909-
Halldén, Sören.
Subjects Philosophy.
Description 235 p. 22 cm.
Notes --Was the ether hypotheses refuted by the Michelsen-Morley experiment?, by H. Törnebohn.--Konsekvensprincipen i deontisk logik och frågan om deontiska satsers sanningsvärde, av A. Wedberg.--Bibliografi över Manfred Moritz' skrifter (p. 233-235)
Contents Marx und die "bürgerliche" Nationalökonomie, von G. Aspelin.--Några textkritiska problem i Berkeleyforskningen, av B. Belfrage.--Några kommentarer till C.L. Stevensons teori om etisk oenighet, av L. Befgström.--Viljeteorins premisser, av J. Evers.--Axel Hägerströms analys av värdeupplevelsen, av L. Fröström.--On archetypical performatives, by M. Furberg.--The better something is, the worse its absence, by S. Halldén.--Ett slags representationsteorem för deontisk logik, av B. Hansson.--Om Platons "Euthyphron," av I. Hedenius.--Tolkningssatsernas logik, av G. Hermerén.--Är verkligheten motsägande? Ett dialektiskt argument, av K. Marc-Wogau.--Moral, amoral og indifferens, av H. Ofstad.--Begreppet "property" hos John Locke, av K. Olivecrona.--En skademodell, av U. Persson.--Objektivitet som kunskaps teoretiskt begepp och som värderingsideal, av H. Regnéll.--Satsen "Flickan F är vacker," av E. Ryding.--Lathund för lagläsare, av T. Strömberg.
Network Numbers (OCoLC)16577225
WorldCat Search OCLC WorldCat

Services

Export citation to: RefWorks