พระราัชบัญิญตบรัรษทิเงุนทุนอตสาหกรรม่แหงประเทศไทย พ.ศ. 2502 ้แกไขิ่เพมิเตม (ัฉบี่บท 2) พ.ศ. 2505 (ัฉบี่บท 3) พ.ศ. 2506.
Concepts and models of inorganic chemistry / Bodie E. Douglas ; Darl H. McDaniel.

; McDaniel, Darl Hamilton, 1928-
[1st ed.].. Waltham, Mass. : Blaisdell, [1965] .

Location Call Number Status Consortium Loan
George Washington
Gelman stacks
QD 475 .D65 Available Request
American
LIB stacks
QD475 .D65 Available Request
Catholic
WRLC Shared Collections Facility
QD475.D73 C7 Off-site
Request
UDC
Van Ness stacks
QD475 .D65 Available Request
WRLC Shared Collections Facility
QD475 .D65 Off-site
Request
WRLC Shared Collections Facility
QD475 .D65 Off-site
Request
George Mason
Fenwick stacks
QD475 .D64 Available Request
Howard
Founders Library stacks
QD475 D65 1965 Available Request
Other Authors McDaniel, Darl Hamilton, 1928-
Subjects Chemistry, Inorganic.
Chemistry.
Chimie inorganique.
Chimie organique.
Series Blaisdell book in the pure and applied sciences.
Description xviii, 510 pages : illustrations ; 26 cm.
Copyright Date [1965]
©1965
Notes Includes bibliographical references and index.
Genre Textbooks.
Network Numbers (OCoLC)544902
(OCoLC)ocm00544902
WorldCat Search OCLC WorldCat
WorldCat Identities Douglas, Bodie Eugene, 1924-
Publication timeline, list of works, related names and subjects and other information

Services

Export citation to: RefWorks